OFEROWANY ASORTYMENT

• POSPÓŁKA

• PIASEK

• MATERIAŁY NASYPOWE NA GÓRNE I DOLNE WARSTWY NASYPOWE

• MATERIAŁY ZASYPOWE

• KRUSZYWO DROBNE

• KRUSZYWO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU

• KRUSZYWO GRUBE/ŻWIRY


• GRYSY

• KRUSZYWA ŁAMANE

• MIESZANKI

• KAMIEŃ

Potencjał złóż

Zasoby kruszyw w złożach Kopalń Kruszyw "KOMALA", pozwalają kierować ofertę zarówno do drobnych jak i masowych odbiorców.

Posiadane zaplecze techniczne obsłuży w ruchu wahadłowym każdą ilość pojazdów. Złoża wyposażone są w monitoring pojazdów i legalizowane wagi samochodowe co znacznie usprawnia organizację załadunku i ruch na złożu.

Lokalizacja złóż, zarówno w Piaszczycach jak i w Kopalinach Klizińskich (1-2 km od dróg gminnych i wojewódzkich) pozwala w dużej mierze na optymalizację kosztów transportu nawet z regionów województw ościennych.Kopalnie Kruszyw Komala
Sławomir i Andrzej Komala

NIP: 7722402303
REGON:101368236Adres:

ul. Przedborska 257
97-500 Radomsko
woj. łódzkie