Oferowany asortyment:

Kruszywo drobne/piaski
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu
Kruszywo grube/żwiry
Grysy
Piasek łamany
Mieszanki
Kamień

Podsypkowy 0 -4              Pospółka                    Przesiewany                  Żwir 8-16

potencjał  złóż:

Zasoby kruszyw w złożach Kopalń Kruszyw "KOMALA", pozwalają kierować ofertę zarówno do drobnych jak i masowych odbiorców.
Posiadane zaplecze techniczne obsłuży w ruchu wahadłowym każdą ilość pojazdów. Złoża wyposażone są w monitoring pojazdów i legalizowane wagi samochodowe co znacznie usprawnia organizację załadunku i ruch na złożu.
Lokalizacja złóż, zarówno w Piaszczycach jak i w Kopalinach Klizińskich(1-2 km od dróg gminnych i wojewódzkich) pozwala w dużej mierze na optymalizację kosztów transportu nawet z regionów województw ościennych.

Głazy narzutowe              Głazy granitowe           Kamień 40-180              Żwir 16-32