Aktualne ceny kruszyw:

Podane ceny kruszyw są podstawowymi cenami zbytu dla odbiorców indywidualnych. Ceny na dostawy masowe kruszyw są każdorazowo negocjowane w sposób indywidualny w zależności od wielkości dostaw w ramach umów na dostawy masowe.



Kruszywa są wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.oo do 18.oo

Podany asortyment stanowi wyjściową ofertę - jesteśmy przygotowani do wykonania dowolnych frakcji mieszanek i kruszyw zgodnie z normami.